Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor www.ikwilaanwerven.be. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

www.ikwilaanwerven.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

Header en footer

In de header staat een afbeelding die een link vormt, maar geen alt-tag heeft.

In de footer is het contrast van de feedbackknop en de copyrighttekst niet sterk genoeg.

Deze problemen moeten ten laatste eind 2019 opgelost zijn.

e-Box-widget

Als je ingelogd bent, zie je de e-Box-widget. Die heeft de volgende problemen:

  • Te laag contrast
  • Betekenisvolle icoontjes zonder alt-tekst of ID-attribuut
  • Tabel zonder caption

Deze problemen moeten ten laatste eind 2019 opgelost zijn.

Dashboard

Het dashboard dat je ziet wanneer je ingelogd bent, heeft de volgende problemen:

  • Te laag contrast
  • Onlogische volgorde bij navigatie met tabs

Deze problemen moeten ten laatste eind 2019 opgelost zijn.

Chatfunctie

De live-chatfunctie voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen:

  • Het kleurcontrast van het chatvenster is niet sterk genoeg.
  • Er ontbreekt een titelattribuut in het iframe.

De chatfunctie is ontwikkeld door een derde partij en niet besteld of gefinancierd door de overheid. Wij kunnen ze zelf niet aanpassen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 23/09/2019. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria
  • Evaluatie uitgevoerd door Anysurfer

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 23/09/2019.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van ikwilaanwerven.be? Neem dan contact met ons op:

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord van de RSZ, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst:

contact@federaalombudsman.be.